Zsűrizés

1. Forduló

A zsűri az első fordulóban zárt online felületen értékeli a pályaműveket. Minden zsűritag zárt, online rendszerben névre szóló belépőkóddal pontozza az alkotásokat 1-10-es skálán (0 pont nem adható).

A zsűritagok pontszámainak átlaga alapján a verseny kiírója határozza meg a shortlistet. Nem kerülhet shortlistre a nevezések több mint 50%-a. Ha egy kategóriában egyik alkotás sem éri el a meghatározott pontszámot, a kiíró nem hirdet shortlistet.

Ha egy zsűritag valamely alkotásban érintett (saját cégének vagy direkt versenytársnak készült munka), nem adhat pontot a kampányra.

2. Forduló

A második, személyes zsűrizési fordulóban az egyes kategóriák győzteseit és helyezettjeit választja ki a zsűri. A második fordulóban a MAKSz, az MRSZ IAB tagozata és a Kreatív 3-3 delegáltja vesz részt.

A zsűrinek belátása szerint jogában áll egy adott kategóriában több győztest is kiválasztani, esetleg egyáltalán nem választani győztest, vagy csak második, harmadik helyezéseket hirdetni. Vitás kérdésekben a zsűrielnök dönt.

A zsűri azon tagjai, akik valamely kategóriában érintettek, azaz pályázatuk shortlistre került, az adott kategória megbeszélésében nem vehetnek részt.

A zsűrinek jogában áll különdíjakat, illetve egyéb speciális díjakat is létrehozni.

Amennyiben a zsűri nem ért egyet egy nevezés kategóriába való besorolásával, joga van áthelyezni és másik kategóriában értékelni.


Értékelési szempontok

Alapötlet

Megvalósítás minősége

Felületválasztás relevanciája

Eredményesség

Kampány és a márkaüzenet viszonya (amennyiben releváns)

Tartalom minősége (amennyiben releváns)

Felületen zajló rajongói / követői interakciók intenzitása és ezek kezelése (amennyiben releváns)

Digitális marketingmix összetétele (amennyiben releváns)